Thêm Vào Tủ
Server
#1 GP#2 GH
7.8 321 lượt đánh giá

Xem phim Tương DạXem phim Ever Night

Tương Dạ Tập 1 Vietsub - Thuyết Minh | Phim Tương Dạ Thế gian có lời đồn Vĩnh dạ ập tới, nhân gian đại nạn. Tiểu tốt Ninh Khuyết vì muốn giải oan cho gia đình, dẫn thị nữ Tang Tang vào Đô Thành. Trải qua cố gắng không ngừng, hắn thi vào học phủ cao nhất thư viện, trở thành đệ tử thân truyền của phu tử, gánh vác trên vai nhiệm vụ phò tá quốc gia, bảo vệ nhân dân, cũng giải được oan khuất cho gia đình. Ninh Khuyết thân ... [Xem thêm]

Tương Dạ - Ever Night