Thêm Vào Tủ
Server
#1 GP#2 GH

Xem phim Đại Đường Vinh Diệu (Phần 2)Xem phim The Glory Of Tang Dynasty 2

Đại Đường Vinh Diệu (Phần 2) Tập 32 - End Vietsub - Thuyết Minh | Đại Đường Vinh Diệu 2 - The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) Tiếp nối Phần 1 của Đại Đường Vinh Diệu, ở phần 2 này Trầm Trân Châu sinh ra con trai cả là Đường Đức Tông – Lý Thích. Khi Lý Thích lên ngôi, Trầm Trâu Châu đã được sắc phong và tôn vinh vì những cống hiến đã dành cho đất nước. [Xem thêm]

Đại Đường Vinh Diệu (Phần 2) - The Glory Of Tang Dynasty 2