Thêm Vào Tủ
Server
#1 GP#2 GH

Xem phim Cô Kiếm Kỳ Đàm 2Xem phim Swords of Legends 2

Cô Kiếm Kỳ Đàm 2 Tập 1 Vietsub - Thuyết Minh | Phim Cô Kiếm Kỳ Đàm 2 Nhạc Vô Dị, chàng trai hiệp nghĩa lên đường đi tìm tòi học tập yển thuật . Trên đường cậu gặp được nàng Văn Nhân Vũ – một cô gái trung can nghĩa đảm của Bách Thảo Cốc, cùng với Hạ Di Tắc – đệ tử Thái Hoa quan và cũng là nửa người nửa yêu. Họ lên đường đi tìm yển sư Tạ Y, đồng thời gặp được linh nữ A Nguyễn. Họ cùng nhau chiến đấu chống lại ... [Xem thêm]

Cô Kiếm Kỳ Đàm 2 - Swords of Legends 2