Trưởng Phòng Tài Ba

Trưởng Phòng Tài Ba

Quản Lý Kim - Chief Kim (2017)

Nội dung phim

Trưởng Phòng Tài Ba, Quản Lý Kim - Chief Kim 2017

Phim Quản Lý Kim - Trưởng Phòng Kim - Chief Kim 2017: Kim Sung Ryong từng là người quản lí tài chính cho một băng nhóm xã hội đen. Cơ may thế nào, anh lại được lên chức trưởng phòng kế toán của một công ty tài chính. Cuộc chiến bắt đầu từ đó, Ryong phải đương đầu với những tệ nạn tham nhũng trong công ty.  

Xem Phim Trưởng Phòng Tài Ba, Quản Lý Kim - Chief Kim 2017

Xem thêm
xem phim Trưởng Phòng Tài Ba viesub Full HD, phim Quản Lý Kim - Chief Kim viesub, Lịch Chiếu Phim Trưởng Phòng Tài Ba, xem phim Trưởng Phòng Tài Ba tập 1, xem phim Trưởng Phòng Tài Ba tập 2, xem phim Trưởng Phòng Tài Ba tập 3, xem phim Trưởng Phòng Tài Ba tập 4, xem phim Trưởng Phòng Tài Ba tập 5, xem phim Trưởng Phòng Tài Ba tập 6, xem phim Trưởng Phòng Tài Ba tập 7, xem phim Trưởng Phòng Tài Ba tập 8, xem phim Trưởng Phòng Tài Ba tập 9, xem phim Trưởng Phòng Tài Ba tập 10, xem phim Trưởng Phòng Tài Ba tập 11, xem phim Trưởng Phòng Tài Ba tập 12, xem phim Trưởng Phòng Tài Ba tập 13, xem phim Trưởng Phòng Tài Ba tập 14, xem phim Trưởng Phòng Tài Ba tập 15, xem phim Trưởng Phòng Tài Ba tập 16, xem phim Trưởng Phòng Tài Ba tập 17, xem phim Trưởng Phòng Tài Ba tập 18, xem phim Trưởng Phòng Tài Ba tập 19, xem phim Trưởng Phòng Tài Ba tập 20, xem phim Trưởng Phòng Tài Ba Thuyết Minh, xem phim Trưởng Phòng Tài Ba Vietsub, xem phim Trưởng Phòng Tài Ba Lồng Tiếng, xem phim Trưởng Phòng Tài Ba trọn bộ