Thợ Săn Phát xít (Phần 1)

Thợ Săn Phát xít (Phần 1)

Hunters 2020 (Season 1) (2020)

Nội dung phim

Thợ Săn Phát xít (Phần 1), Hunters 2020 (Season 1) 2020

Năm 1977, tại thành phố New York, một nhóm các cựu thành viên của Đức quốc xã (Nazi) âm mưu khôi phục chế độ Phát xít và châm ngòi thế chiến 3. Trước tình thế này, một nhóm các Thợ săn Do Thái được thành lập nhằm thủ tiêu những cựu quan chức cấp cao của Đức quốc xã này và ngăn chặn nguy cơ trở lại của một đế chế tàn bạo.

Xem Phim Thợ Săn Phát xít (Phần 1), Hunters 2020 (Season 1) 2020

Xem thêm
xem phim Thợ Săn Phát xít (Phần 1) viesub Full HD, phim Hunters 2020 (Season 1) viesub, Lịch Chiếu Phim Thợ Săn Phát xít (Phần 1), xem phim Thợ Săn Phát xít (Phần 1) tập 1, xem phim Thợ Săn Phát xít (Phần 1) tập 2, xem phim Thợ Săn Phát xít (Phần 1) tập 3, xem phim Thợ Săn Phát xít (Phần 1) tập 4, xem phim Thợ Săn Phát xít (Phần 1) tập 5, xem phim Thợ Săn Phát xít (Phần 1) tập 6, xem phim Thợ Săn Phát xít (Phần 1) tập 7, xem phim Thợ Săn Phát xít (Phần 1) tập 8, xem phim Thợ Săn Phát xít (Phần 1) tập 9, xem phim Thợ Săn Phát xít (Phần 1) tập 10, xem phim Thợ Săn Phát xít (Phần 1) tập 11, xem phim Thợ Săn Phát xít (Phần 1) tập 12, xem phim Thợ Săn Phát xít (Phần 1) tập 13, xem phim Thợ Săn Phát xít (Phần 1) tập 14, xem phim Thợ Săn Phát xít (Phần 1) tập 15, xem phim Thợ Săn Phát xít (Phần 1) tập 16, xem phim Thợ Săn Phát xít (Phần 1) tập 17, xem phim Thợ Săn Phát xít (Phần 1) tập 18, xem phim Thợ Săn Phát xít (Phần 1) tập 19, xem phim Thợ Săn Phát xít (Phần 1) tập 20, xem phim Thợ Săn Phát xít (Phần 1) Thuyết Minh, xem phim Thợ Săn Phát xít (Phần 1) Vietsub, xem phim Thợ Săn Phát xít (Phần 1) Lồng Tiếng, xem phim Thợ Săn Phát xít (Phần 1) trọn bộ