Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối

Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối

Sand Sea Story 2 (2018)

Nội dung phim

Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối, Sand Sea Story 2 2018

Ngô Sơn Cư đăng báo tuyển dụng, trước đây Lưu Tang có nhận lời mời của Ngô Tà đến đây trông chừng nơi này giúp anh. Lưu Tang vừa mới đến đã có kết thù với ông chủ Hoắc Đạo Phu và hỏa kế Báo Tát rồi, nên hai người cùng tính kế trả thù Lưu Tang.Nhưng lại vô tình khiến cho Lưu Tang khám phá ra được bí mật nhiều năm chưa hóa giải của Ngô Sơn Cư, chính là hóa giải câu chuyện về bức tranh người phụ nữ đã tồn tại nhiều năm nhưng không thể loại bỏ trên bức tường bên ngoài của Ngô Sơn Cư. Việc Ngô Tà sắp xếp cho Lưu Tang đến đây không phải là sự tình cờ, mà là cố tình sắp xếp người gỡ nút thắt này ra!!

Xem Phim Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối, Sand Sea Story 2 2018

Xem thêm
xem phim Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối viesub Full HD, phim Sand Sea Story 2 viesub, Lịch Chiếu Phim Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối, xem phim Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối tập 1, xem phim Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối tập 2, xem phim Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối tập 3, xem phim Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối tập 4, xem phim Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối tập 5, xem phim Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối tập 6, xem phim Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối tập 7, xem phim Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối tập 8, xem phim Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối tập 9, xem phim Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối tập 10, xem phim Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối tập 11, xem phim Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối tập 12, xem phim Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối tập 13, xem phim Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối tập 14, xem phim Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối tập 15, xem phim Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối tập 16, xem phim Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối tập 17, xem phim Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối tập 18, xem phim Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối tập 19, xem phim Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối tập 20, xem phim Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối Thuyết Minh, xem phim Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối Vietsub, xem phim Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối Lồng Tiếng, xem phim Sa Hải Ngoại Truyện 2: Họa Mối trọn bộ