Đại Đường Vinh Diệu (Phần 1)

Đại Đường Vinh Diệu (Phần 1)

The Glory Of Tang Dynasty (2017)

Nội dung phim

Đại Đường Vinh Diệu (Phần 1), The Glory Of Tang Dynasty 2017

Phim Đại Đường Vinh Diệu 2017 kể về Trầm Trân Châu – tiểu thư khuê cát bị ép tham gia cuộc tuyển chọn phi tần của Quảng Bình Vương. Người con gái Giang Nam với tâm hồn lương thiện này luôn hết lòng giúp đỡ người xung quanh. Khi chiến tranh xảy ra, Trầm Trân Châu nguyện ở lại Trướng An Nam để đồng cam cộng khổ cùng dân chúng. Về sau, Trầm Trân Châu sinh ra con trai cả là Đường Đức Tông – Lý Thích. Khi Lý Thích lên ngôi, Trầm Trâu Châu đã được sắc phong và tôn vinh vì những cống hiến đã dành cho đất nước.

Xem Phim Đại Đường Vinh Diệu (Phần 1), The Glory Of Tang Dynasty 2017

Xem thêm
xem phim Đại Đường Vinh Diệu (Phần 1) viesub Full HD, phim The Glory Of Tang Dynasty viesub, Lịch Chiếu Phim Đại Đường Vinh Diệu (Phần 1), xem phim Đại Đường Vinh Diệu (Phần 1) tập 1, xem phim Đại Đường Vinh Diệu (Phần 1) tập 2, xem phim Đại Đường Vinh Diệu (Phần 1) tập 3, xem phim Đại Đường Vinh Diệu (Phần 1) tập 4, xem phim Đại Đường Vinh Diệu (Phần 1) tập 5, xem phim Đại Đường Vinh Diệu (Phần 1) tập 6, xem phim Đại Đường Vinh Diệu (Phần 1) tập 7, xem phim Đại Đường Vinh Diệu (Phần 1) tập 8, xem phim Đại Đường Vinh Diệu (Phần 1) tập 9, xem phim Đại Đường Vinh Diệu (Phần 1) tập 10, xem phim Đại Đường Vinh Diệu (Phần 1) tập 11, xem phim Đại Đường Vinh Diệu (Phần 1) tập 12, xem phim Đại Đường Vinh Diệu (Phần 1) tập 13, xem phim Đại Đường Vinh Diệu (Phần 1) tập 14, xem phim Đại Đường Vinh Diệu (Phần 1) tập 15, xem phim Đại Đường Vinh Diệu (Phần 1) tập 16, xem phim Đại Đường Vinh Diệu (Phần 1) tập 17, xem phim Đại Đường Vinh Diệu (Phần 1) tập 18, xem phim Đại Đường Vinh Diệu (Phần 1) tập 19, xem phim Đại Đường Vinh Diệu (Phần 1) tập 20, xem phim Đại Đường Vinh Diệu (Phần 1) Thuyết Minh, xem phim Đại Đường Vinh Diệu (Phần 1) Vietsub, xem phim Đại Đường Vinh Diệu (Phần 1) Lồng Tiếng, xem phim Đại Đường Vinh Diệu (Phần 1) trọn bộ