Cuộc chiến Zombie (Phần 2)

Cuộc chiến Zombie (Phần 2)

Z Nation (Season 2) (2015)

Nội dung phim

Cuộc chiến Zombie (Phần 2), Z Nation (Season 2) 2015

Ba năm sau khi virus zombie đã lây nhiễm tại Mỹ, một nhóm các anh hùng hàng ngày phải vận chuyển những người sống sót từ New York đến California, nơi mà các phòng thí nghiệm cần máu của họ để bào chế ra vắc xin trừ dịch bệnh này.

Xem Phim Cuộc chiến Zombie (Phần 2), Z Nation (Season 2) 2015

Xem thêm
xem phim Cuộc chiến Zombie (Phần 2) viesub Full HD, phim Z Nation (Season 2) viesub, Lịch Chiếu Phim Cuộc chiến Zombie (Phần 2), xem phim Cuộc chiến Zombie (Phần 2) tập 1, xem phim Cuộc chiến Zombie (Phần 2) tập 2, xem phim Cuộc chiến Zombie (Phần 2) tập 3, xem phim Cuộc chiến Zombie (Phần 2) tập 4, xem phim Cuộc chiến Zombie (Phần 2) tập 5, xem phim Cuộc chiến Zombie (Phần 2) tập 6, xem phim Cuộc chiến Zombie (Phần 2) tập 7, xem phim Cuộc chiến Zombie (Phần 2) tập 8, xem phim Cuộc chiến Zombie (Phần 2) tập 9, xem phim Cuộc chiến Zombie (Phần 2) tập 10, xem phim Cuộc chiến Zombie (Phần 2) tập 11, xem phim Cuộc chiến Zombie (Phần 2) tập 12, xem phim Cuộc chiến Zombie (Phần 2) tập 13, xem phim Cuộc chiến Zombie (Phần 2) tập 14, xem phim Cuộc chiến Zombie (Phần 2) tập 15, xem phim Cuộc chiến Zombie (Phần 2) tập 16, xem phim Cuộc chiến Zombie (Phần 2) tập 17, xem phim Cuộc chiến Zombie (Phần 2) tập 18, xem phim Cuộc chiến Zombie (Phần 2) tập 19, xem phim Cuộc chiến Zombie (Phần 2) tập 20, xem phim Cuộc chiến Zombie (Phần 2) Thuyết Minh, xem phim Cuộc chiến Zombie (Phần 2) Vietsub, xem phim Cuộc chiến Zombie (Phần 2) Lồng Tiếng, xem phim Cuộc chiến Zombie (Phần 2) trọn bộ