Biệt Đội Runaways (Phần 2)

Biệt Đội Runaways (Phần 2)

Marvel’s Runaways (Season 2) (2018)

Nội dung phim

Biệt Đội Runaways (Phần 2), Marvel’s Runaways (Season 2) 2018

Phim Biệt Đội Runaways (Phần 2) tiếp tục xoay quanh một nhóm 6 thiếu niên có siêu năng lực gồm Alex Wilder (Rhenzy Feliz), Nico Minoru (Lyrica Okano), Karolina Dean (Virginia Gardner), Gert Yorkes (Ariela Barer), Molly Hernandez (Allegra Acosta) và Chase Stein (Gregg Sulkin), vô tình khám phá được bố mẹ họ là những thành viên của tổ chức tội phạm “The Pride”, với sức mạnh thiên bẩm được trao, họ cố gắng đánh bại tổ chức đó để sửa chữa sai lầm của gia đình…

Xem Phim Biệt Đội Runaways (Phần 2), Marvel’s Runaways (Season 2) 2018

Xem thêm
xem phim Biệt Đội Runaways (Phần 2) viesub Full HD, phim Marvel’s Runaways (Season 2) viesub, Lịch Chiếu Phim Biệt Đội Runaways (Phần 2), xem phim Biệt Đội Runaways (Phần 2) tập 1, xem phim Biệt Đội Runaways (Phần 2) tập 2, xem phim Biệt Đội Runaways (Phần 2) tập 3, xem phim Biệt Đội Runaways (Phần 2) tập 4, xem phim Biệt Đội Runaways (Phần 2) tập 5, xem phim Biệt Đội Runaways (Phần 2) tập 6, xem phim Biệt Đội Runaways (Phần 2) tập 7, xem phim Biệt Đội Runaways (Phần 2) tập 8, xem phim Biệt Đội Runaways (Phần 2) tập 9, xem phim Biệt Đội Runaways (Phần 2) tập 10, xem phim Biệt Đội Runaways (Phần 2) tập 11, xem phim Biệt Đội Runaways (Phần 2) tập 12, xem phim Biệt Đội Runaways (Phần 2) tập 13, xem phim Biệt Đội Runaways (Phần 2) tập 14, xem phim Biệt Đội Runaways (Phần 2) tập 15, xem phim Biệt Đội Runaways (Phần 2) tập 16, xem phim Biệt Đội Runaways (Phần 2) tập 17, xem phim Biệt Đội Runaways (Phần 2) tập 18, xem phim Biệt Đội Runaways (Phần 2) tập 19, xem phim Biệt Đội Runaways (Phần 2) tập 20, xem phim Biệt Đội Runaways (Phần 2) Thuyết Minh, xem phim Biệt Đội Runaways (Phần 2) Vietsub, xem phim Biệt Đội Runaways (Phần 2) Lồng Tiếng, xem phim Biệt Đội Runaways (Phần 2) trọn bộ